26 Şubat 2013 Salı

HAYRETTİN ÖZAYDIN: DEMOKRAT PARTİ TAHSİLATÇILARIN ELİNDE

GELENEK VE GERÇEK; Demokrat Parti'de aidiyet ve mensubiyet şuuru ile siyaset yapmak "alan el" değil; "verel el" olmayı; Her ne pahasına olursa olsun Milli, îlmi ve manevi değerleri "Aziz ve Necip Türk Milleti adına" sahiplenerek korumayı zorunlu kılar. Tabandan tavana bütün Demokrat Partililer "adaletli, namuslu, dürüst, demokrat ve faziletli" olmaya memur, mezun ve mecburdur. Zira Demokrat Parti; "Devlet idaresinde, millet iradesinin hâkim kılınması ve faziletin hayat bulmasının teminatıdır. Bu cihetle: Demokrat Parti yönetimi, fertlerden kitleye ve en kıdemsiz üye'den Genel Başkan'a kadar "adalet ahlâkı ve fazilet üzre" olmaya zorunlu ve görevlidir. Aksi takdirde: Bu ilkelerin hayat bulmadığı bir zeminde "Tarihi, tabii ve kadim" DEMOKRAT PARTİ'nin mevcudiyetinden söz edilemez, iddia ve ifade olunamaz!..  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder