30 Haziran 2015 Salı

Gerçek Demokratlar atakta; "BİRLEŞİK DEMOKRAT PARTİ HAREKETİ"

BİRLEŞİK DEMOKRAT PARTİ HAREKETİ
Mustafa Nevruz SINACI
19 Haziran 2015 Cuma günü sabah erken saatlerde Ali Naili Erdem (*) aradı; “Sınacı, gördüm ki, bu seçimler ve neticede ortaya çıkan fotoğraf, özellikle biz tarihi, kadim Demokrat Partilileri derinden yaraladı, siyaseten rencide etti, üzdü. Başta, adalet ahlâkı ve hukuk olmak üzere; Demokrasi karşıtı görüntü, Memleket ve millet sevdalıları için kaygılı, düşündürücü bir tablo! Artık, vicdanen bu gidişe sessiz, ilgisiz ve seyirci kalamayız. Bir şekilde: “Yeter artık, dur demek lâzım” diye düşünüyorum. Sen ne dersin?” dedi.
Cevaben: “Başta, tarihi, kadim Demokrat Parti’nin aziz, mümtaz ve muhterem camiası olmak üzere; Hak, hukuk, adalet, demokrasi ve devlet idaresinde fazilet özlemi içinde ümit ve çıkış kapısı arayan bütün vatandaşlarımızın hasreti, böyle müjdeli bir vuslattır. Mutlaka doğru ve yerinde olur. Ayrıca isabetli bir konjonktür ve en uygun zamanda milletin hayati ihtiyacına cevap verilir ve “fazilet anlamında siyaset, düştüğü yerden kaldırılır” dedim.
“Peki, şöyle ufaktan bir start verelim, nabız yoklayalım, bakalım ne olacak!..
Görelim Mevlâm neyler, neylerse güzel eyler..”     
TEVAFUK
            Bu müşaverenin tam üçüncü günü, sabaha karşı Süleyman Demirel vefat etti.
Eğer bu konuşma Süleyman Bey’in vefatından sonra yapılsaydı, olağan addedilir ve sıradan bir sohbet olarak hatıra kompartımanımızdaki yerini alırdı. Fakat 18. dönem ANAP Sakarya Milletvekili ve iki devre Demokrat Parti Genel Başkanlığı yapmış Yalçın Koçak’ın “Türkiye’de emanet, vesayet, velâyet ve icazet dönemi bitti” tarzındaki beyan ve yayınındaki hikmet sanki böylece ortaya çıktı. Dolayısıyla, Ali Naili Erdem’in bahusus izharı, halisane temenni, öneri ve arzusu iki cihetle çok büyük bir önem ve değer kazanmış oldu.
            Bunlardan birincisi: Vefattan yaklaşık üç gün önce yapılan bu konuşma, açıklama, muhavere ve müşaverede bahse konu edilen çok önemli tespitler, tarihi sözler ve beyanlar! İyice farkına varılan, her zaman ve zeminde hissedilen, kendini hissettiren milletin arzusu… Bu ümit, arzu ve beklentinin özünde şekillenen Demokrat Parti misyonu, 46 ruhu, davası ile umur-u devlet (Atatürk ilkeleri ve Türk İnkılâbı’na dayalı; namuslu/dürüst-demokrat, onurlu ve sorumlu, muktedir bir hükümet) istemi…
            İkincisi: Ali Naili Erdem’in siyasette (dava ve misyonda) kıdem, ehliyet ve liyakatinin yanı sıra merhum Süleyman Demirel’e siyaseten en yakın olması. Defin merasiminin heyecan ve elemle karışık, hüzünle icrası esnasında Ali Naili Erdem’i gören bazı vatandaşların; O’nun yanına gelerek: “Sayın Bakanımız, siz Baba’nın en yakın dostu, kader arkadaşı, doğal olarak da Halifesi konum, makam ve durumundasınız. Ne olur, artık şu Demokrat Parti davasına bir el atın; Merkez Sağ’a sahip çıkın ve bizi Ocaksız, Bucaksız, Partisiz kalmaktan kurtarın Allah aşkına” diye adeta yalvarmalarıdır. (Bunu kendisinden değil ama bizatihi orada, yanında hazır olanların nakil, beyan ve anlatımlarından duydum.)
            Demek ki, tarihi ve kadim Demokrat Parti’nin yeniden inşası, merkez sağın ihyası ve siyasetin, 27 Mayıs 1960 kalkışmasında düşürüldüğü yerden onurla ayağa kaldırılıp, şerefle, şanla taçlandırılmasının zamanı gelmiştir. Bu cihetle bir tevafuk (tesadüf zannedilen şeylerin kader ile örtüşmesi, tesadüf demenin daha anlamlı hali, tesadüfe nazaran, arkasında gizli bir kudret olma ihtimali) eseri hayat bulması mümkün olacaktır inşâllah!..  
            GERÇEK DEMOKRATLAR
            Şimdi mesele: Tarihi ve kadim Demokrat Parti’nin dava, ideal ve ilkelerini kucaklayıp inançla, inatla hayata geçirmektir. Bu uğurda azim, irade ve kararlılıkla çalışacak; Demokrasi, adalet, ahlâk ve hukuk’u ayağa kaldıracak Gerçek Demokrat’ların, Birleşik Demokrat Parti Hareketi nezdinde el ve gönül birliği yapması şart. Ali Naili Erdem ile birlikte Nevzat Ercan, Esat Kıratlıoğlu, Rasim Cinisli ve Yalçın Koçak el ele vermiş, Demokrasi kervanı yola çıkmış bulunmaktalar. Darısı, Demokrat Parti davası, manâ ve misyonuna gönül verdiği halde “geçici olarak” ayrılanların başına!.. Hayırlı, uğurlu ve kutlu olsun, İnşâllah.. 
(*) Ali Naili Erdem: 
1927 İzmir, Kemalpaşa doğumlu ve Ankara Hukuk Fakültesi mezunu Avukat. 1961-1980 arası 1, 2, 3, 4 ve 5. dönem İzmir Milletvekili. Sanayi, Çalışma (iki defa) ve Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. 1980 askeri darbesinden sonra çeşitli İl ve İlçelerde milletle buluştu, konferanslar verdi. Radyo ve televizyonlarında konuşmalar yaptı. Halen Demokratlar Kulübü Başkanı olan Ali Naili Erdem, evli ve üç çocuk babasıdır.

25 Haziran 2015 Perşembe

16 HAZİRAN 1950 - 16 HAZİRAN 2015;, "65. TÜRKİYE EZAN GÜNÜ"

MENDERES ADI EZANLARLA YAŞAYACAK
16 HAZİRAN 1950
16 HAZİRAN 2015
65. TÜRKİYE 
EZAN GÜNÜ
Ezan-ı Muhammedi'nin özgürlüğe kavuşmasının 65. yıl dönümünde bir basın açıklaması yapan Adnan Menderes Demokrasi Platformu Başkanı Ahmet Şerif Bayındır; “Ülkemizin normal gelişim seyrinin bile engellendiği tek parti döneminde temel hak ve özgürlüklerin en önemlilerinden olan din ve vicdan özgürlüğü de maalesef yoktu. Devlet, inancını yaşamak isteyen halkla karşı karşıya getirilmişti” dedi.
“İslami şeairden olan Ezan-ı Muhammedi 1932'de bir oldubittiyle 18 sene yasaklanmıştı” diyen Bayındır "Tangır Tungur'lu Tek Parti Ezan'ı" da işte o dehşetli günlerin adeta bir sembolüdür” şeklinde devam etti.
Bayındır, “Milletin öz değerleriyle alay edildiği, sadece ezanın değil Kur'an'ın da yasaklandığı, camilerin ahır, saman deposu yapıldığı bu dönemde Milli Mücadelenin kahraman ve muzaffer Milletiyle Devletinin arasına nifak sokulduğunu” belirtti.
AHMET ŞERİF BAYINDIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ PLÂTFORMU BAŞKANI
Bayındır “Milli Marşımızda merhum Akif'in  ‘Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli’ derken elbette Ezan'ın, imanın esasını dünyaya günde 5 defa ilan etmek olduğunu, i'la-yı Kelimetullah olduğunu, dinimizin farzları kadar önemli şeari olduğunu, İslam'ın sözlü bir manifestosu olup muazzam mesajlar taşıdığını, sadece vakit bildiren bir çağrı olmayıp kainatın en önemli hakikatını ilan ettiğinin bilincindeydi” dedi.
Adnan Menderes Demokrasi Platformu Başkanı Bayındır, "Laikliği din aleyhtarlığı veya din düşmanlığı şeklinde anlamak bizim iktidarımızın vicdan hürriyeti anlayışına asla uymaz." diyen Merhum Menderes'in 16 Haziran 1950'de Ramazan arefesine rastlayan o nurani günde ülkemizin semalarını ebediyen "Allahu Ekber" nidalarıyla buluşturduğunu belirtti.
Bayındır, “Merhum Menderes'in Yeni Türkiye'nin temeline ilk harcı; ilk icraatı olan ve "Tek icraatım da olsa asla vazgeçmeyeceğim" dediği "Din Diliyle Okunan Ezan’la attığını” ifade etti.
Adnan Menderes'in "En büyük inkılâp demokrasidir. Milletimiz demokrasiyle rüştünü ispat etmiş oldu" dediğini, "İnkılâpların tutmayanlarını tutturmak gibi bir görevimiz yoktur" dediğini;, "Türk Milleti Müslüman’dır, Müslüman kalacaktır ve Müslümanlığın icaplarını da yerine getirecektir" diye konuştuğunu ifade eden Bayındır tüm bunların  Menderes'in iç dünyasının ne kadar mü'min'ce hissiyatla dopdolu olduğunun göstergesi ve aynı zamanda da şehid edilmesinin de gizli sebepleri olduğunu söyledi.
Bayındır, Menderes'in kaleminin 16 Haziran 1950'de kırıldığını, Menderes'in "Ezan-ı Muhammedi Şehidi" olduğunu ifade etti ve Aziz Milletimiz onlarca yıldır Menderes'i hürmetle, şükranla, rahmetle anmaktadır, Menderes'in Milletimizle kurduğu gönül köprüsü ebedidir, Semalarımızda "Allahu Ekber" yankılandıkça Menderes'e rahmet okunup, Fatihalar gönderilecektir, dedi.
Bayındır, yıllarca Millete "Tanrı Uludur"lu metni dinletenlerin ne hikmetse "Felah" kelimesini "Kurtuluş" olarak çevirmediklerinden bahisle Arif Nihat Asya'nın "Biz kısık sesleriz minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım, Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım" diye yakarışının boşuna olmadığını, devrin zor şartlarının Adnan Menderes'i adeta bir İslam Kahramanı kıldığını ifade etti.
Adnan Menderes Demokrasi Platformu olarak Hükümet'ten 16 Haziran'ın "Ezan Günü" ilan edilmesini beklediklerini söyleyen Bayındır, Merhum Menderes şehid edilmeseydi Cumhurbaşkanı seçilecekti. "O Zeybek" bizim gönüllerimizin Dördüncü Cumhurreisi'dir. 16 Haziran Ezan Günü'nde Şehid Başvekil'imize Allah'tan Rahmetler niyaz ediyoruz, Nur içinde yatsın, Emaneti emin ellerdedir, dedi.

10 Haziran 2015 Çarşamba

MUKAYESELİ TABLO "DEMOKRAT PARTİ" SEÇİM ANALİZİ


2015 GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ (TÜRKİYE GENELİ)
DEMOKRAT PARTİ'Nİ ALDIĞI OY % VE MİKTARI
11
DP - Demokrat Parti
0,16 %
75.733
2011 GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ (TÜRKİYE GENELİ) 
DEMOKRAT PARTİNİN ALDIĞI OY % VE MİKTARI

8
DP - Demokrat Parti
0,65
280.953
2009 YEREL SEÇİM (TÜRKİYE GENELİ) 
                         DEMOKRAT PARTİ'NİN ALDIĞI 
                         TOPLAM OY % VE MİKTARI
6
DP - Demokrat Parti
3,70
1.488.134

2015 GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI

Türkiye Genelinde Partilerin Oy Dağılımı
Parti Adı
Oy Oranı (%)
Toplam Oy
1
AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi
40,87 %
18.864.355
2
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
24,95 %
11.518.002
3
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi
16,29 %
7.519.034
4
HDP - Halkların Demokratik Partisi
13,12 %
6.056.261
5
SAADET - Saadet Partisi
2,06 %
949.625
6
BGZ - BAĞIMSIZ TOPLAM
1,06 %
488.143
7
BGZ - BAĞIMSIZ DİĞER
1,05 %
483.217
8
VP - Vatan Partisi
0,35 %
161.625
9
BTP - Bağımsız Türkiye Partisi
0,21 %
96.403
10
DSP - Demokratik Sol Parti
0,19 %
86.584
11
DP - Demokrat Parti
0,16 %
75.733
12
TURKP - Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi
0,16 %
72.616
13
HKP - Halkın Kurtuluş Partisi
0,13 %
60.409
14
BGZ - BAĞIMSIZ 1
0,13 %
59.679
15
HAK-PAR - Hak ve Özgürlükler Partisi
0,13 %
58.639
16
BGZ - BAĞIMSIZ 2
0,11 %
48.882
17
BGZ - BAĞIMSIZ 3
0,09 %
41.762
18
BGZ - BAĞIMSIZ 4
0,09 %
40.004
19
BGZ - BAĞIMSIZ 5
0,07 %
33.055
20
DYP - Doğru Yol Partisi
0,06 %
28.802
21
AP - Anadolu Partisi
0,06 %
27.642
22
BGZ - BAĞIMSIZ 6
0,06 %
27.536
23
LDP - Liberal Demokrat Parti
0,06 %
26.729
24
BGZ - BAĞIMSIZ 7
0,06 %
25.874
25
MERKEZP - Merkez Parti
0,05 %
20.894
26
MP - Millet Partisi
0,04 %
17.427
27
KP - Komünist Parti
0,03 %
13.732
28
YP - Yurt Partisi
0,02 %
9.245
29
HAP - Hak ve Adalet Partisi
0,01 %
5.660
30
diger - DİĞER
0,00 %
60

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

TÜRKİYE GENELİNDE PARTİLERİN OY DAĞILIMI
Oy Oranı
Toplam Oy
1
AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi
45,60
20.519.829
2
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
27,80
12.533.398
3
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi
15,20
6.860.493
4
BDP - Barış ve Demokrasi Partisi
4,20
1.885.992
5
SP - Saadet Partisi
2,00
916.270
6
HDP - Halkların Demokratik Partisi
1,90
853.686
7
BBP - Büyük Birlik Partisi
1,10
483.368
8
Bağımsız 1 - Bağımsız
0,40
180.420
9
DP - Demokrat Parti
0,40
179.541
10
BTP - Bağımsız Türkiye Partisi
0,20
99.664
11
HÜDA PAR - Hür Dava Partisi
0,20
89.655
12
DSP - Demokratik Sol Parti
0,20
85.551
13
İP - İşçi Partisi
0,10
65.762
14
HEPAR -
0,10
46.024
15
HAK-PAR - Hak ve Özgürlükler Partisi
0,10
43.843
16
DYP - Doğruyol Partisi
0,10
33.611
17
YURT-P - Yurt Partisi
0,10
30.187
18
HKP - Halkın Kurtuluş Partisi
0,10
26.551
19
MP - Millet Partisi
0,10
24.040
20
TKP - Türkiye Komünist Partisi
0,00
19.245
21
LDP - Liberal Demokrat Parti
0,00
17.802
22
ÖDP - Özgürlük ve Dayanışma Partisi
0,00
17.676
23
TURK - Turk Parti
0,00
8.612
24
AP - Alternatif Parti
0,00
25
GP - Genç Parti
0,00
26
MYP - Muhafazakar Yükseliş Partisi
0,00
27
EMEP - Emek Partisi
0,00
28
Bağımsız Diğer - Bağımsız Diğer
0,00